Buông bỏ

Đến cuối cùng, tình yêu, tình nghĩa có dài, có sâu đến thế nào cũng thua hết thảy! Những hẹn thề, những kỷ niệm ngày ấy rồi cũng trôi hết theo thời gian! Tôi…